Fysioterapeut Lone Haugen Lie

Jeg begynte på min fysioterapiutdannelse i 2014 ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og var ferdig med 3-årig bachelorgrad og ett års turnustjeneste i 2018.  I turnusperioden jobbet jeg i Sandefjord kommune med voksne over 18 år, og på nevrologisk og medisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Min fysioterapiutdannelse inkluderer også Mensendieck gymnastikk som er en allsidig treningsform med fokus på kroppsforståelse, muskelstyrke, koordinasjon, balanse og avspenning. Etter endt utdannelse har jeg jobbet på rehabiliteringssenter i Strømstad, Sverige, hvor jeg har behandlet en rekke pasienter med ulike plager, funksjonsnedsettelser og diagnoser. Jeg har tatt etterutdanningskurs i triggerpunktsbehandling med nåler, dry needling. Som fysioterapeut er jeg opptatt av å tilby mine pasienter ett individuelt tilpasset behandlingsprogram for å få gode resultater.

Jeg er født og oppvokst på Gressvik, og bor der med min samboer. Jeg interesserer meg for fysisk aktivitet og trening, og har tidligere vært aktiv innen håndball.