Fysioterapi

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Som fysioterapeut har du kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. En fysioterapeut kan også veilede og forebygge følgetilstander ved nevrologiske lidelser, og respirasjons sykdommer, som for eksempel MS, Parkinson, og Kols. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering.

Fysioterapi omfatter også kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten tester blant annet bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.  Å motivere og veilede er en viktig del av arbeidet. Som fysioterapeut setter jeg også intramuskulere nåler, dry needling.