Aktivitet hos barn og unge er uhyre viktig! Ikke bare er det på alle måter helsebringende å være i bevegelse, men fysisk aktivitet gir også bedre mestringsfølelse, selvtillit og positiv effekt på psykisk helse. Dessuten vil lagsport gi muligheten for å være sosial med barn/unge på egen alder, og skape vennskap og aksept.

På Gressvik er vi så heldig at vi har en flott idrettsforening som jobber for dette. Her er det iherdig innsats og mange ildsjeler som bidrar til at ungene våre får muligheten til å være fysisk aktive.

Gressvik IF

Det hender at de unge utøverne kommer til oss på Gressvikklinikken med diverse plager, og vi vil mer enn gjerne hjelpe til med å finne ut hva som er galt, behandle og gi råd og veiledning til videre aktivitet. Det er viktig å ta de unges plager på alvor, det er ikke alltid «voksesmerter» eller overbelastning. En plage som virker bagatellmessig nå kan senere bli et problem. På en annen side kan det også være godt å få bekreftet at «dette er ikke noe alvorlig», og med litt hvile eller noen øvelser blir det helt bra igjen.

Gressvik IF har kommet med et flott magasin, Gressvikingen! Her er det flere spennende artikler fra foreningen og fra næringslivet i omegn. Se linken under! Ellers er magasinet ellers også å finne hos oss på klinikken, og rundt om på legekontorer og butikker med mer på Gressvik.